Maskinlæring, datateknologi og bærekraft

En partner, ikke bare et nyttig verktøy

Bedre fiskevelferd

Mer fisk raskere

Sunn fisk til lavere kostnad. Automatisk lusetelling, velferdsscoring og biomassekontroll. Du får informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger slik at inntektene økes.

aquabyte Insight
Alt i én løsning

Optimer produksjon og fortjeneste

Plattform som optimaliserer produksjon og øker inntektene. Plattformen er enkel å bruke, og samler informasjonen du trenger når det gjelder fiskens ytelse, velferd og miljødata.

Aquabyte Welfare
Global distribusjon

Datadrevne og smarte beslutninger

Selvbetjenings-modell som leverer kritiske tjenester, og utgjør skjæringspunktet mellom datavisualisering og fiskebiologi. Smarte algoritmer gjør aggregerte og nøyaktige gjennomsnittsmålinger tilgjengelig hver dag.

aquabyte welfare