Samarbeid

Gode beslutninger for mer verdiskapning fra hav til bord

Sammen bygger vi opp forståelsen mellom data og erfaring

Det er viktig å bygge tillit mellom data og erfaring. Aquabyte Insight skaper synergier mellom den faktabaserte og den erfaringsbaserte kapitalen; både på merdkanten og strategisk.

Datasettene er viktige for å kunne optimalisere og lære mer, og funn i datasettene kan også peke i motsatt retning av de erfaringsbaserte hypotesene. Noen vil få bekreftet sin magefølelse, mens andre får en åpenbaring.

Vi bidrar med kompetanse som spenner fra oppdrettserfaring, biologi, ingeniørfag, dataanalyse, produksjons-planlegging, fôring og generell rådgivning. Aquabyte støtter med trygge beslutnings-grunnlag, slik at våre kunder oppnår en mer effektiv fiskeproduksjon.

Verdiskaping

Fiskeoppdrettere trenger et beslutningsverktøy for å ta ut potensialet i produksjonen, redusere kostnadene og forbedre inntektene. Aquabyte Insight legger til rette for å evaluere og bruke data som grunnlag for både fiskevelferd og optimalisering av produksjonen.

Alt-i-ett-plattform

Den største fordelen med Aquabyte-kameraer og dataene vi produserer er det helhetlige synet på fiskevelferd og vekst. Å kombinere innsikt fra våre velferdsdata med vekst og fôringsytelse gir unik informasjon om status for fiskegruppen, og det hjelper deg som kunde til å ta bedre og informerte beslutninger.

keyboard_arrow_up