Automatisk beregning av Superior-andel

Når du planlegger slakt er Superior-andel (SUP) en viktig faktor som er med på å avgjøre hvilke merder som skal velges – og hvilke som bør stå lengre. Velger du feil merd kan du gå glipp av betydelige inntekter. Med Aquabyte får du kontinuerlige SUP-beregninger som hjelper deg å ta riktige avgjørelser.

Andelen Superior som beregnes påvirkes av hvilke nedgraderingskriterier som er satt. Disse kan du selv definere. Superior-andel finner du to steder i Aquabyte brukerportal:

WISE velferd

I WISE Velferd vises beregnet andel superior for hver enkelt merd med Aquabyte kamera installert. Klikker du på en merd får du detaljert oversikt over hvilke av fiskens velferdsindikatorer som påvirker superior-andelen positivt eller negativt.

Slakterapport

Når du på bakgrunn av Superior-andel har valgt merd som skal slaktes generer du slakterapport i Aquabyte. Slakterapportene lages per merd, og viser Superior-andel basert på de nedgraderingskriterier som er valgt. Har du behov for forskjellige sett med nedgraderingskriterier, for eksempel til ulike slakterier, kan det også defineres og velges for hver enkelt rapport.

Ønsker du å definere nedgraderingskriterier for ditt anlegg?
Ta kontakt med vårt Customer Success-team.

Nyhet

Aquabyte luseprognose

Avlusing er kostbart, påvirker fiskens vekst og har konsekvenser for fiskens velferd. Med luseprediksjon-verktøyet i…
keyboard_arrow_up