FØRST UT I MARKEDET MED VELFERDSRAPPORT

– Kundene våre ønsker seg umiddelbare data, og når vi opplever et slikt signal, responderer vi instinktivt og setter i gang med å utvikle. Med vår kamerateknologi kan vi nå gi markedet noe nytt, sier Per Erik Hansen.

– Nå har vi jobbet et lite år med å etablere til sammen 13-14 indikatorer, som gjør at vi kan levere reell verdi til kundene våre, sier Hansen, som er Product Manager for Lice and Welfare hos Aquabyte.

Allerede 20 kunder i gang

– Hver uke publiserer vi en rapport som 20 kunder allerede mottar. Vi skaper data for å kunne håndtere velferd, men vi er fortsatt i utviklingsfasen. Aquabyte er et entreprenørisk selskap, og her har vi laget en løsning som foreløpig ligger på utsiden av nettportalen. Den er visuelt litt umoden, men veldig effektiv. Jeg tror prosessen vi er inne i er et kjennetegn på hvordan nytenkning og innovasjon preger oss som organisasjon, sier produktsjefen.

Samarbeider med kunder og Havforskningsinsituttet

– Vi er inne på et veldig komplekst område, men nå er vi i ferd med å løse dette, uten å hogge noe i stein. Dette er et svært konstruktivt samarbeid mellom flere aktører, slik at vi leverer på kvalitet, uten å låse oss til metode. En dynamisk og fleksibel måte å jobbe på. Kudos til Havforskningsinstituttet og ikke minst kundene våre.

Målet er som alltid; mer effektiv fiskeproduksjon

– Fiskevelferd er den største utfordringen i merden. Vår ambisjon er at rapporten skal bli sentral i beslutningsprosessene for en mer effektiv fiskeproduksjon. Vi skal bruke velferdsdata i kombinasjon med lusedata og biomassedata. Det betyr bedre beslutnings-grunnlag i kritiske faser av produksjon.

– Foreløpig er dataene vi tar stilling til noen dager gamle. Vi bruker bilder, setter opp en kø og analyserer. Dette blir igjen foret inn i en auto- Foreløpig er dataene vi tar stilling til noen dager gamle. Disse bildene blir igjen analysert i en automatisert prosess som oppdager ulike velferdsindikatorer. Så langt har vi prioritert tre av velferdsindikatorene. Her er det oppdretternes behov som styrer, og de tre indikatorene er kjønnsmodning, sår og skjelltap.

Sømløs brukeropplevelse

– Velferdsrapporten skal bli en sømløs brukeropplevelse. Den gir allerede en god statusrapport på velferden i merden; som igjen gir oss faktabaserte beslutningsunderlag. Vi blir aldri fornøyde, men har nå et produkt som gir verdi, sier Per Erik Hansen.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up