Kontroll på kjønnsmodning gir bedre fiskevelferd og økonomi

Kontroll på kjønnsmodning gir bedre fiskevelferd og økonomi

Tidlig kjønnsmodning hos laks den første og andre høsten i sjø, er et problem både for fisken selv og for oppdrettere. Oppdrettslaks som blir kjønnsmoden trives ikke i saltvann, og bruker energien på kjønnsmodning istedenfor vekst. For oppdretterne betyr dette tapt verdi og vekst.  Kontroll med kjønnsmodning er viktig både ut ifra et fiskevelferds perspektiv, og ut ifra et økonomisk perspektiv. 

– Uønsket utvikling av kjønnsmodning kan medføre et betydelig verditap for oppdretter, sier Trude Jansen Hagland. Hun er fiskehelsebiolog og har vært produktansvarlig i både Cargill og Aquabyte. I dag har hun ansvaret for global vekst og alle eksterne relasjoner i Aquabyte.

– Uønsket utvikling av kjønnsmodning kan medføre et betydelig verditap for oppdretter, sier Trude Jansen Hagland– Head of Expansion and External Affairs.

Kjønnsmodning påvirker fiskekvalitet 

Når fisken kjønnsmodnes må den bruke energi på fysiologiske endringer og utvikling av kjønnsceller. Energi og næringsstoffer som fisken får gjennom fôret, blir i disse periodene brukt til kjønnsmodning i stedet for vekst. Sett i fra et forbrukerperspektiv blir kvaliteten på fiskekjøttet dårligere, det mister farge og matkvaliteten forverres. 

I naturen skal en laks som kjønnsmodnes også gjøre seg klar for et liv i ferskvann, der den naturlig forplanter seg. En kjønnsmoden fisk i sjøvann sturer og har ingen optimal trivsel. Derfor kan den også nedklassifiseres, så for oppdretter er det svært viktig å ha kontroll på om denne utviklingen er i ferd med å skje. 

WISE et viktig verktøy for innsikt og beslutningstøtte

Aquabytes WISE er mye mer enn et tall på velferd. Dataen er en ting, men hvordan den kommuniseres og brukes er det som gir oppdretteren verdi. En annen verdi for oppdretter er å ta smartere beslutninger fordi du effektivt ser en større sammenheng mellom velferd-,

vekt- og miljødata. Du får kritisk innsikt, og kan ved å bruke denne informasjonen aktivt for å optimalisere produksjonen din. Et eksempel er å finne det mest ideelle slaktetidspunktet for å unngå nedklassifisering.

WISE varsler deg om kjønnsmodningen er i ferd med å skje

WISE produktet er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte, slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere. Med hensyn til viktige signal for kjønnsmodning, så følger WISE med på status og utvikling av tidlige tegn til kjønnsmodning som utvikling av krok, fargeendring og kroppsfasong, slik at du kan iverksette tiltak tidligere for å oppnå god slaktekvalitet og ivareta god velferd. 

Du kan velge indikatorer som er tilpasset dine behov. Hele året.

Ved å ha løpende kontroll på velferdsstatusen reduseres både risikoen for redusert velferd, og risikoen for nedklassing på grunn av dårlig velferd. Du får også informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger på alle sentrale velferdsindikatorer slik at effektiviteten og inntekter øker.

I utviklingen av denne løsningen har Aquabyte samarbeidet med Havforskningsinstituttet. Vi har i samarbeidet kvalitetssikret metode i henhold til Laksvel-standarden, der vi overfører «manuell» scoring av fisk til bildebasert scoring. Basert på dette samarbeidet har vi utviklet en bildebasert scorings-guide som algoritmene til Aquabyte jobber ut ifra. 

Fiskevelferd viktig for omdømmet, og sårbarheten øker med lavere temperaturer

Fiskevelferd er et tema som blir stadig viktigere for forbrukerne og for næringens omdømme. Det er en økende trend at matvarer merkes med standarder for dyrevelferd, og flere havbruksselskaper melder at de vil produsere i tråd med velferdsindikatorer, som eksempelvis Laksvel. Så når nettene blir lyse og varmen setter inn, er det all grunn til å vurdere hvordan WISE kan bidra til en bedre hverdag for alle.

WISE varsler deg om kjønnsmodningen er i ferd med å skje, og er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte: Slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere.

Nyhet

Datadrevet ørretoppdrett

Med maskinlæringsmodeller utviklet spesifikt for ørret, kan Aquabyte-systemet estimere biomasse, telle lus og overvåke fiskevelferd…

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up