OVERSIKT – det viktigste samlet på ett sted

Vi har samlet den viktigste informasjonen fra alle merdene på ett sted. Dette betyr enklere og raskere tilgang til data for deg, og gir deg et oversiktlig verktøy som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene til rett tidspunkt.

Klikk øverst i hovedmenyen for å gå til OVERSIKT. Der finner du de viktigste data fra alle merdene på anlegget samlet på ett sted.

Nøkkeltall for hele lokaliteten

OVERSIKT gir deg nøkkeltallene for hele lokaliteten på ett sted. Gjennomsnittlige lusetall, vektdata og velferdsindikatorer for alle merdene vises i et eget felt, slik at du raskt ser status for hele anlegget under ett. Ønsker du nøkkeltall kun for et utvalg av merdene, kan du fjerne de du ikke vil ha med i beregningen. Da er det kun de valgte merdene som inkluderes.

Viktigste data for hver enkel merd

OVERSIKT har egne kort med den viktigste informasjonen fra hver enkelt av merd. Her finner du gjennomsnittsvekt, vekstutvikling, SGR og K-faktor. På samme kort ser du dagens lusetall, lusetrend og luseprognoser én og to uker frem i tid. Nederst på hvert kort vises merdens velferdsstatus, der utvalgte velferdsindikatorer indikeres med grønn, gul eller rød farge avhengig av tilstand. Dette gjør det enklere å få overblikk og se hva som eventuelt må tas tak i først.

Gjør det enklere å sammenligne merder

Med ett kort per merd gjør OVERSIKT det enkelt å sammenligne : Hva er lusetallene for de forskjellige merdene? Hvilken har høyest gjennomsnittsvekt? Er det forskjell på fiskevelferden mellom merdene?
God oversikt er viktig for å kunne planlegge riktige tiltak på lokalitetsnivå og identifisere merder hvor det er behov for punktbehandlinger.

Vektdata, lusetall og velferdindikatorer fra hver merd er samlet på eget kort og gjør det enkelt å sammenligne merd mot merd.

OVERSIKT som planleggingsverktøy

Nøkkeltallene som vises i OVERSIKT endrer seg avhengig av hvilke merder som er valgt. Denne funksjonen kan du bruke til å se hvilke effekter ulike tiltak vil gi: Hva skjer hvis merd 3 slaktes før merd 8? Hvilken merd bør avluses først for å oppnå størst effekt?
Når du midlertidig deaktiverer og fjerner én eller flere merder i OVERSIKT, ser du øyeblikkelig hvilke konsekvenser dette får for hele lokasjonen.

Bedre beslutningsprosesser

Enklere og raskere tilgang til viktig informasjon og data legger til rette for bedre beslutningsprosesser. Informasjon kan deles mer effektivt internt i selskapet, og med én samlet oversikt kan du og dine kolleger ta viktige avgjørelser tas basert på felles informasjon og grunnlag. Bedre oversikt fører til bedre beslutninger.

Nyhet

Datadrevet ørretoppdrett

Med maskinlæringsmodeller utviklet spesifikt for ørret, kan Aquabyte-systemet estimere biomasse, telle lus og overvåke fiskevelferd…

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up