Manuell lusetelling er nå historie for våre kunder

Oppdrettere som har dispensasjon for å bruke automatisk lusetelling, trenger ikke lenger å gjennomføre manuelle lusetellinger. – Dette er et sterkt signal, og betyr blant annet at lusedata fra Aquabyte LICE er så treffsikkert, at den nå fullt og helt erstatter manuell telling, sier Head of Product, Trude Jansen Hagland.

– Aquabyte begynte å jobbe med automatisk lusetelling opp mot Mattilsynet tilbake i 2020. Vi har brukt mye tid på kunnskapsformidling. I Aquabyte forstår vi at dette var en vanskelig beslutning å ta. Man ønsker ikke teknologi som ikke har god kvalitet, sier Hagland. – Vi anser det som dokumentert at de teller like godt som manuelle tellinger, sier Jørn Nilsen, seniorrådgiver i Mattilsynet til fagpressen.

Lusedata basert på Aquabyte-kameraet er så treffsikkert, at den nå fullt og helt erstatter manuell telling. Foto: Thomas Morel

En seier for fiskevelferd

Da utstyr som kunne telle lus automatisk ble tatt i bruk, stilte Mattilsynet noen vilkår om at det skulle telles manuelt i tillegg. Disse vilkårene har Mattilsynet nå tatt bort for utstyr som har vært i bruk en stund. – Dette er et viktig signal om verdien av ny teknologi og metodikk. Over natten blir hverdagen for oppdretterne enklere, konstaterer Hagland avslutningsvis.

Også oppdretterne er enige

Driftsleder Marius Eriksen i Nova Sea forteller i samme artikkel i IntraFish at de bruker automatisk lusetelling på tre lokaliteter, og at det er positivt at man i mindre grad må håndtere fisken, spesielt på vinterhalvåret med lave temperaturer, der håndtering kan føre til skade på slim- og skinnlaget hos laksen. Disse har nemlig en lignende funksjon som immunforsvaret hos oss mennesker. Fisken bruker også lengre tid på å hente seg inn igjen på lavere temperaturer, sier han.

Konsernleder John-Ove Sinkaberg i SinkabergHansen forteller i samme artikkel at vilkårene som Mattilsynet nå letter på, gjør hverdagen enklere for oppdretterne. Også dette selskapet bruker automatisk lusetelling på tre lokaliteter.

Mattilsynets beslutning er et stempel for hele nybrottsteknologien som er på vei inn i bransjen. Ikke bare for Aquabyte, men at det kommer bedre verktøy som gir bedre lusekontroll og fiskevelferd.
Foto: Thomas Morel

Enklere hverdag over natten

– Jeg tenker dette er et stempel for hele nybrottsteknologien som er på vei inn i bransjen. Ikke bare for Aquabyte, men at det kommer bedre verktøy som gir bedre lusekontroll og fiskevelferd, sier Trude Hagland. – Dette er et viktig signal om verdien av ny teknologi og metodikk. Over natten blir hverdagen for oppdretterne enklere.

Over natten blir hverdagen for oppdretterne enklere. Foto: Thomas Morel

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up