Slik slakter du på det mest verdifulle tidspunktet

Spørsmålene er mange når oppdrettere både skal sørge for fiskevelferd, kvalitet og god økonomi. Hvordan vet du hvilken merd du skal slakte når? Er andel superior økende eller på vei ned? Hva er årsaken til at fisken nedklassifiseres? Er det noe du kan gjøre for å redusere nedklassing?

– Dette er blant noen av spørsmålene vi har fått bryne oss på de siste årene, sier Anita Nielsen, Insight Manager i Aquabyte. – Vår erfaring er at det skapes mange og viktige synergier for både næring, samfunn og oss som teknologi-utvikler, når vi evner å være til stede og sørge for en kontinuerlig dialog. Nå har vi utviklet et verktøy som gir deg tilgang til daglig kontinuerlig innsikt, hvor vi kombinerer velferdsscoring og vektmålinger, og dermed kan levere kunnskap om forventet slaktekvalitet.

Spennende bakteppe, men dystre dødelighetstall

Jordens befolkning vil sannsynligvis spise dobbelt så mye sjømat innen 2050 sammenlignet med 2015. Ifølge en studie spår forskere 80 % økning i globalt fiske-konsum innen midten av århundret.

Samtidig dør én av seks oppdretts-fisk før den når middagsbordet. Det viser en ny rapport fra Veterinærinstituttet. I norske farvann var dødeligheten 16,1 % for laks i 2022 – en økning fra 2020 og 2021. Ifølge Norges forskningsråd viser rapporten også at kostnader knyttet til sykdommer har økt og overgått kostnadene til fôring.

Nyutviklet rapport gir kunnskap for optimal slakting

Aquabytes nye verktøy, en slakte-rapport med kvalitetsgradering, gir deg kunnskap, for å kunne sammenligne anlegg, og målrette den beste prisen. Innholdet dokumenterer hvilken faktisk verdi merden representerer, og hva du må vurdere dersom ting må justeres. For eksempel data som skiller årsakene til at fisken må nedgraderes. Det kan både være både sår, deformiteter eller kjønnsmodning, slik at optimal behandling kan planlegges i forkant.

Kort fortalt oppsummerer den på en oversiktlig måte kategoriene superior, ordinær og produksjonsfisk sin andel i merden i tillegg til de ulike vektklassene.

Hvordan representerer dette et verdifullt produkt for kundene?

– Å være i stand til å vite med sikkerhet hvilken prosentandel fisk som er superior, betyr ingen overraskelser når slaktingen starter, og dermed kan salgskontrakter og forpliktelser forutses pålitelig. Å vite nøyaktig gjennomsnittlig vekt og vektfordeling gir bedre planlegging av hvordan og hvor fisken skal selges: enten som hel fisk eller filet til Europa, Asia eller Amerika, sier Chief Product Officer hos Aquabyte, Amory Wakefield. – Nå har vi gitt denne rapporten til kundene våre, hele veien med veldig gode resultater.

Hvilke problemer løser dette produktet?

– Ofte gjør man avtaler om salg uten pålitelig kunnskap om hvilken fisk som er tilgjengelig. Produksjons- og slakte-teamene kan bli overrasket over prosentandelen superior eller reell vektfordeling når behandlingen starter. Hvis det er mindre superior eller feil vekter, kan det hende at salget må reforhandles, ofte til lavere priser for å selge den slaktede fisken. Med Aquabytes slakterapportrapport er dette mye mer forutsigbart, og minimerer forstyrrelser i prosessen fra slakting til salg, sier Wakefield.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up