Sunn fisk raskere til lavere kostnad

Aquabyte leverer teknologi som gjør det mulig for oppdrettere og få radikalt bedre resultater. – Vi jobber sammen i et partnerskap for bærekraft, effektivitet og bedre fiskevelferd, sier Head of Product, Trude Jansen Hagland. Hver eneste dag muliggjør smarte algoritmer nøyaktige gjennomsnittsmålinger, og resultatet er enklere oversikt, automatisk lusetelling, velferdsscoring og biomassekontroll.

– Kundene opplever mange fordeler med automatiske biomassemålinger og lusetelling, samt bedre fiskevelferd i et partnerskap med Aquabyte, forklarer Jansen Hagland. – Vi har utviklet tre produktkategorier; Sales Planner, Performance og Welfare som samlet sett bidrar til om lag 176,000 NOK per merd per måned gitt 100 prosent gevinstrealisering.

Fordeler med SALES PLANNER og PERFORMANCE for biomassemåling
Salgsapparatet hos våre kunder er avhengig av presise prognoser med tanke på størrelsesfordeling, kvalitet, snittvekt og total biomasse for å kunne optimalisere sin prisstrategi og for å levere i henhold til kontrakter. Videre vil bedre produksjonsplanlegging og utnyttelse av prispotensiale bli enklere med nøyaktig størrelsesdistribusjon. Ved å redusere feilmarginen øker sannsynligheten for at man kan optimalisere prising og salgsarbeidet både når det gjelder kontrakter og i spotmarkedet.

Med de to produktene oppstår en potensiell månedlig besparelse på NOK 5000,- i måneden per merd i salgsleddet. Reduksjon av overforing bidrar videre til en potensiell månedlig besparelse på NOK 20 775,- per merd, og for tidlig høsting fører potensielt til en månedlig tapt gevinst på NOK 50 700,- per merd.

Fordeler ved AQUABYTE WELFARE
– Sparing av manuelle tellekostnader
Oppdretterne teller lakselus ukentlig for å ha kontroll over lusesituasjonen og for å kunne iverksette nødvendige tiltak. Ved automatisk telling vil denne tiden frigis til andre oppgaver.
Ved eliminering av manuell telling vil kostnader til drivstoff, bedøvelsesmiddel og slitasje fra disse operasjonene bli spart eller frigjort til andre oppgaver. Automatisk lusetelling kan redusere månedlige kostnader til utstyr og arbeidskraft relatert til manuell telling med om lag 12,650 NOK per merd. Utover direkte besparelser knyttet til reduksjon i behandlingsutgifter, vil færre lusebehandlinger redusere tapt tilvekst med potensiale for samlede månedlige besparelser på om lag 73,500 NOK per merd.

– Besparelser nedklassifisering og dødelighet
Sanntidsdata på fiskevelferds-indikatorer kan gi store besparelser i form av redusert nedklassing og dødelighet. Sanntidsdata bidrar til direkte besparelser og kan sikre optimalisert slaktetidspunkt for å unngå nedklassing av fisk. Sanntidsdata fører også til redusert dødelighet; velferdsindikatorer kan eksempelvis skape bedre beslutningsgrunnlag rundt tidspunkt for avlusning, for å unngå redusert immunforsvar hos fisken i en kritisk periode. Videre vil reduksjon i manuelle operasjoner frigjøre ansatte til andre verdiskapende aktiviteter. Kostnader ifm. bruk av utstyr reduseres også grunnet mindre slitasje og forbruk.
De potensielle månedlige besparelsene per merd som følge av redusert nedklassing, dødelighet og manuelle oppgaver ligger på mellom 72 335,- NOK og 117 047,- NOK.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up