Viktig samarbeid for å lykkes

– Når vi velger leverandører leter vi etter hvordan de kan bidra til at Bjørøya lykkes med sine mål og drift. Vi ser etter mer enn hyllevarer, og ønsker å tenke langsiktig, sier Eskil Bendiksen som er FoU-leder hos Bjørøya AS. – Hos oss ser vi at Aquabyte kan være med på reisen, bidra til vår utvikling og er med på å skape nye føringer.

Familiebedriften Bjørøya driver i dag 10 konsesjoner, og virksomheten har 65 faste ansatte og har ni lokaliteter. – Vi har alltid sett fremover og søkt etter ny kunnskap og nye løsninger, og mener at en ting er ganske sikkert; med dagens utvikling innen automatisk lusetelling, vekstestimering og registreringer generelt, kan næringen komme til å måtte slutte å telle lus manuelt. Kanskje kommer det fremtidige krav om dette, og automatisk telling kan da bli et ‘must’, sier Bendiksen. – For å komme ditt må vi samarbeide med mange, og her mener vi at Aquabyte spiller en viktig rolle. 

– Sammen med ulike kompetansemiljøer og samarbeidsaktører vil vi være på øverste hylle når næringen utvikler seg. Derfor leter vi også etter partnere som Aquabyte, med høy faglig kompetanse som forsvarer en plass i dette økosystemet.

Forbi hyllevarestadiet

– Aquabyte er en interessant aktør, fordi de ser på seg selv som noe mer enn en produkt-leverandør. De er generelt en verdifull bidragsyter for bedre fiskehelse. 

– Et konkret eksempel kan være et pågående prosjekt hvor vi sammenligner effekter mellom merder. I en merd kan vi bruke rognkjeks til å beite på laksen. Arbeidet med å optimalisere bruken av rognkjeks til bekjempelse av lakselus er et omfattende og langsiktig arbeid, da kunnskapsnivået om denne arten er begrenset, og bruken står overfor mange utfordringer. For å dokumentere fiskevelferden til rognkjeks etter utsett, gjennomføres det registreringer etter en etablert velferdsscore og helsetilstanden dokumenteres månedlig. Her kan Aquabyte være med på å måle forskjeller fra merden med slik lusespising og merder uten. Dette er avgjørende kvaliteter som betyr mye for oss. Vi kan bruke Aquabyte til mye mer enn ordinær drift.

– Aquabyte ser på oss med våre øyne

– Etter hvert som Aquabytes utstyrspakke utvides, øker også deres verdi som samarbeidspartner. De satser på lus, biomasse og har en egen helsemodul for fiskevelferd. Slik bidrar de med både rådgivning og utstyr. De er flinke til å se situasjonen ut ifra vårt perspektiv, og vi følger hverandre gjensidig aktivt opp. Det er snakk om mye mer enn et produkt som settes i sjøen. Oppstår det et problem, løses det raskt.

Hjørnesteinsbedrift som gir tilbake til lokalsamfunnet

Med hovedsete i Flatanger har den 40 år gamle trønderske familiebedriften alltid verdsatt sin lokale forankring. Virksomhetsområdet dekker hele Namdalskysten, fra Osen og Flatanger på Fosenhalvøya og opp til Nærøysund og Bindalen i Trøndelag og Nordland. Det er viktig for oss at verdiene som skapes fortsatt kommer lokalsamfunnet til gode.

De viktigste prioriteringene

– Ut over lokal forankring, er våre viktigste prioriteringer å produsere optimalt på de lokalitetene og tillatelsene vi har. Vi må utnytte kapasiteten best mulig. Videre må vi utnytte flere muligheter, som eksempelvis kortere produksjonstid i sjø, og kortere eksponeringstid mot lus, eksempelvis ved satsning på større og bedre smolt. 

FoU-lederen forteller også at for å klare å bevare gode tradisjoner, må man samtidig endre seg. – Vi ønsker å være langt fremme, og trenger derfor et verdinettverk som bidrar på tvers av ulike miljøer. Her har Aquabyte funnet sin naturlige plass.

Nyhet

Datadrevet ørretoppdrett

Med maskinlæringsmodeller utviklet spesifikt for ørret, kan Aquabyte-systemet estimere biomasse, telle lus og overvåke fiskevelferd…

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up