Aquabyte luseprognose

Avlusing er kostbart, påvirker fiskens vekst og har konsekvenser for fiskens velferd. Med luseprediksjon-verktøyet i Aquabyte er det enklere å avgjøre om fremtidige lusebehandlinger virkelig er nødvendige – eller om de kan unngås.

Prediksjonsverktøyet lager prognose for fremtidig lusetrend med høy nøyaktighet, og viser om det er Usannsynlig, Mulig eller Sannsynlig at 0,5 grensen for kjønnsmoden hunnlus nås. Prognosene er for én og to uker frem i tid, og beregner dette fra siste dato hvor det er registrert kvalifisert lusetelling i merden.

Basert på avanserte modeller

I alt for mange tilfeller gjennomføres det avlusinger som kunne vært unngått med bedre og mer nøyaktige historiske data og innsikten som dette gir. Luseprediksjon-verktøyet i Aquabyte beregner sannsynligheten ved å bruke avansert algoritmer og modeller, og samlede historiske lusedata fra vårt system.

Nyttig beslutningsverktøy

Prognosene er et nyttig beslutningsverktøy når det på kort varsel skal avgjøres om det må gjennomføres avlusinger, enten i enkeltmerder eller hele anlegget. Unngår du en eller flere avlusinger betyr det store sparte kostnader, og det vil ha direkte positiv innvirkning på fiskens generelle helse og vekstmuligheter i produksjonsperioden.

Komplett luseoversikt

Verktøyet er tilgjengelig via Aquabyte brukerportal, og viser eksisterende og sannsynlig fremtidig lusenivå for kjønnsmoden hunnlus. I tillegg får du løpende oversikt over status på andre lusetyper, som bevegelige, fastsittende og skottelus. Prognosene gjelder for kjønnsmoden hunnlus.

Korrekte data nødvendig

For at luseprediksjon-verktøyet skal kunne beregne sannsynligheten for at 0,5-grensen nås innen de to periodene er det avhengig av at eksisterende lusedata er oppdaterte. Prognosene gjelder derfor syv og fjorten dager fra siste kvalifiserte lusetelling i merden. Samtidig er det krav om at det er gyldige lusetall for minst fire av de siste syv dagene før prognosen gjøres. Er disse dataene ikke tilgjengelig vil beregningene bli for unøyaktige til at det kan gjennomføres en realistisk prognose med god sikkerhet.

Slik bruker du lusepredikasjon-verktøyet

  1. Klikk på LUS i hovedmenyen til venstre i Aquabyte dashboard
  2. Under KJØNNSMODEN vises nå to datoer: 7 og 14 dager fra siste lusetelling
  3. Klikk på datoene for å se luseprediksjonene
  4. Predikasjonene vises som Usannsynlig, Mulig eller Sannsynlig for at 0,5-grensen nås i perioden
  5. Marker for Korreksjonsfaktor hvis du ønsker å inkludere denne i prediksjonene
keyboard_arrow_up