ArcTern: Første investering er i Aquabyte

Investeringen i Aquabyte er et viktig verktøy for å styrke bærekraften i oppdrettsnæringen, fastslår Kristin Aamodt, Europa-sjef for canadiske ArcTern Ventures.

-ArcTern Ventures har som oppdrag å akselerere den grønne økonomien og styrke et bærekraftig næringsliv, samtidig som vi skal levere avkastning over markedsnivå. Vi ser mange gode investeringsmuligheter i Europa som også har et sterkt bidrag til bærekraftsagendaen, fastslår Aamodt.

Lager økosystem for lakse-innsikt

Denne uken ble det klart at ArcTerns første investering siden Europa-kontoret kom på plass, er i norsk-amerikanske Aquabyte.

Les mer her (ekstern lenke)