Automatisk lusetelling: Antall dispensasjoner tredoblet

Rett før påske er det innvilget dispensasjon fra Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med Aquabyte sitt system for ytterligere 38 merder, opplyser selskapet.
Disse kommer i tillegg til de 18 merdene som allerede er innvilget slik dispensasjon. Totalen blir på 56!

Les mer her (ekstern lenke)

Nyhet

Aquabyte luseprognose

Avlusing er kostbart, påvirker fiskens vekst og har konsekvenser for fiskens velferd. Med luseprediksjon-verktøyet i…
keyboard_arrow_up