Automatisk lusetelling: Antall dispensasjoner tredoblet

Rett før påske er det innvilget dispensasjon fra Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med Aquabyte sitt system for ytterligere 38 merder, opplyser selskapet.
Disse kommer i tillegg til de 18 merdene som allerede er innvilget slik dispensasjon. Totalen blir på 56!

Les mer her (ekstern lenke)