Nedsenkbare merder på vei opp

Aquabyte har jobbet med løsninger for nedsenkbare merder i mer enn tre år, og i løpet av disse årene har vi vært i tett dialog og samlet viktig erfaring fra næringen, sier COO Anders Fossøy. – I dag har vi en betydelig markedsandel, og kan se tilbake på leveranser av stabile og konsistente data som sikrer både fiskevelferd og en sunn økonomi. Etter å ha fokusert tett og sørget for gjensidig erfaringsoverføring mellom oss og oppdretterne, kommer vi til å fortsette å investere og satse i dette markedet.

Stadig ny digital teknologi bidrar til at oppdretterne nå kan sikre seg kritiske data for også å kunne følge opp produksjonen i nedsenkbare merder. Disse merdene løser på denne måten et stort luseproblem, og holder fisken unna de områdene hvor lusen er.

– Hvordan sørger næringen for optimal luse- og velferdskontroll når man verken ser merden eller fisken og ikke kan ta prøver på mange måneder?

– Vi har utviklet brukervennlige løsninger som nå leverer daglige velferdsdata og sikrer oppdretteren god kontroll, forteller Per Erik Hansen, som er Senior Solution Consultant i Aquabyte. – Med disse verktøyene kan næringen nå til enhver tid demonstrere lusekontroll og forsvarlig fiskevelferd.

«Jeg kan ikke se en nedsenkbar strategi uten vår teknologi» – Per Erik Hansen, Senior Solution Consultant hos Aquabyte.

Dokumenterte resultater

– Jeg kan ikke se en nedsenkbar strategi uten vår teknologi. Vår erfaring er at for å skape mange og viktige synergier, må vi som samarbeidspartner tenke langsiktig, med stort fokus på å forstå kompleksiteten i den biologiske produksjonen i de ulike merd-miljøene vi er involvert i, sier Hansen. – Min erfaring fra flere produksjonssykluser i nedsenkbare merder er at forutsigbar drift og daglig innsikt når det gjelder velferd, lus og vekst er den tryggheten oppdretterne ønsker.

To viktige nyvinninger

– Nedsenkbare merder er en stor nyvinning for industrien, og inspirer oss til å utvikle nye, løsninger. Vår nåværende løsning fungerer allerede godt i nedsenkede merder, men to spesielle innovasjoner vil gjøre oss i stand til bedre å støtte oppdretterne: selvrensende linser og en automatisk vinsj, forteller Chief Product Officer i Aquabyte, Amory Wakefield.

– De selvrensende linsene reduserer behovet for oppfølgning av utstyr i merden, og den automatiske vinsjen sørger for stabil og representativ data-innsamling

– I de nedsenkbare merdene er det enda viktigere for opdretterne å ha automatiserte og representative data for vektestimering, lusetelling og kartlegging av sår. Aquabytes løsning gir oppdrettere innsyn i veksten og velferden til fisken, selv når den er nedsenket, uten å måtte inspisere fisken manuelt.

– Kundene våre ønsker en sømløs brukeropplevelse, og når vi opplever et slikt signal, reagerer vi instinktivt og begynner å utvikle teknologi. Det er vår kultur, og et viktig bakteppe for alle våre innovasjoner.

«Kritiske data sikrer både fiskevelferd og sunn økonomi.»

– Flere oppdrettere rapporterer når at «nedsenket» som strategi for å løse luseproblemet er en suksess. Målet er å holde fisken unna lusa, og i tillegg kan nedsenket teknologi føre til produksjon på mer utsatte steder der de tradisjonelle merdene ikke kan være, sier Per Erik Hansen.

– Så langt er vår felles erfaring at satsingen har bidratt til betydelig og relevant kunnskap for havbruksnæringen, med fokus på fiskeatferd, produksjonseffektivitet og fiskevelferd, sier Hansen. – Utfordringene lusen representerer er sterkt redusert, fisken har god helse og velferd, og produksjonseffektiviteten er god. Teknologisk fungerer anleggene bra, og vi ser at fisken kan ligge under vann gjennom hele produksjonen uten at det er nødvendig å bringe merdene til overflaten, så lenge man har teknologi som gir kunnskap om fisken i dypet.

Viktig at vi har et helhetlig perspektiv

Automatisk lusetelling har blitt en premiss, og derfor er våre leveranser svært forretningskritiske. De tekniske løsningene har gjort våre kunder i stand å lykkes med nedsenkbare satsninger. Vi opplever også at våre kunder ikke er spesielt opptatt av hva de sparer i én del av produksjonen alene. Derfor bør vi ikke fokusere for mye på kun ett område (som behandlinger, fôring eller høsting), men heller ha en helhetlig tilnærming til kundeprosjekter totalt sett, avslutter Per Erik Hansen.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up