Pass på fisken i vinterkulda

Vintersår er en alvorlig bakteriell sykdom.  Risiko for utvikling av vintersår øker med synkende temperaturer og håndtering. God fiskevelferd handler om å både mestre miljømessige og produksjonsmessige forhold, slik at de ikke kommer i konflikt med dyrets behov.

– Åpne sår og sår som gror dårlig, er ikke god fiskevelferd, sier Trude Jansen Hagland. Hun har vært produktansvarlig i både Cargill og Aquabyte. I dag har hun ansvaret for global vekst og alle eksterne relasjoner i Aquabyte

Fiskeskinnet en del av førstelinjeforsvaret

Fiskens skinn er bygget opp av ulike lag, og hver av disse lagene har viktige egenskaper for å ivareta en god beskyttelse mot patogener i det ytre miljøet. Ikke-medikamentelle lusebehandlinger er en påkjenning for skinnhelse, og de kan redusere fiskens slimlag, føre til skjelltap og lage sår og skader i fiskeskinnet. Dermed kan lusebehandlinger på denne tiden av året, med synkende og temperaturer øke risikoen for utvikling av vintersår. God skinnhelse og slimlag er derfor viktig for å minske faren for vintersår. 

«Ikke-medikamentelle lusebehandlinger på denne tiden av året, med synkende temperaturer, øker risikoen for utvikling av vintersår.  Det er en påkjenning for skinnhelse, og de kan redusere fiskens slimlag, føre til skjelltap og lage sår og skader i fiskeskinnet.»
Trude Jagland Hansen Head of Expansion and External Affairs

I tillegg til dårlig fiskevelferden representerer også sår et betydelig økonomisk tap for oppdretterne. Risiko for økt dødelighet underveis i produksjonen og nedklassing av fisken ved salg. Derfor er det viktig med tidlig deteksjon som gir kunnskap om skinnhelsen, slik at man unngår håndtering av fisk som har redusert skinnhelse.

WISE et viktig verktøy for innsikt og beslutningstøtte

Aquabytes WISE er mye mer enn et tall på velferd. Dataen er en ting, men hvordan den kommuniseres og brukes er det som gir oppdretteren verdi. En annen verdi for oppdretter å ta smartere beslutninger fordi du effektivt ser en større sammenheng mellom velferd-, lus-, vekt- og miljødata. Du får kritisk innsikt, og kan ved å bruke denne informasjonen aktivt for å optimalisere produksjonen din. Eksempler er blant annet valg av behandlingsmetoder og tidspunkt, eller for å finne det mest ideelle slaktetidspunktet der du unngår nedklassifisering.

WISE varsler deg når skinnhelsen er i ferd med å bli redusert

WISE produktet er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte, slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere. Med hensyn til viktige indikatorer for skinnhelse, så følger WISE med på status og utvikling på skjelltap, snuteskader og sår. Slik kan du iverksette tiltak som helsefôr, vurdere behandlingsmetode og andre operasjonelle rutiner som kan påvirke skinnhelsen. 

I tillegg til skinnhelse, så overvåker og identifiserer WISE alle de andre observerbare velferdsindikatorer. Verktøyet gir også en løpende overvåkning av velferds-status i merden. Du får kunnskap for alle de velferdsindikatorene du trenger. Skinn, øye, deformiteter, finner og kjønnsmodning. Når du trenger det.

Du kan velge indikatorer som er tilpasset dine behov. Hele året.

Ved å ha løpende kontroll på velferds-statusen reduseres både risikoen for redusert velferd, og risikoen for nedklassing på grunn av dårlig velferd. Du får også informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger på alle sentrale velferdsindikatorer slik at effektivitet og inntekter økes.

I utviklingen av denne løsningen har Aquabyte samarbeidet med Havforskningsinstituttet. Vi har i dette samarbeidet benyttet kvalitetssikrede metoder i henhold til Laksvel-standarden, der vi overfører «manuell» scoring av fisk til bildebasert scoring. Basert på dette samarbeidet har vi utviklet en scorings-guide for bildebasert dokumentasjon og scoring av velferd.

Fiskevelferd viktig for omdømmet, og sårbarheten øker med lavere temperaturer

Fiskevelferd er et tema som blir stadig viktigere for forbrukerne og for næringens omdømme. Det er en økende trend at matvarer merkes med standarder for dyrevelferd, og flere havbruksselskaper melder at de vil produsere i tråd med velferdsindikatorer, som eksempelvis Laksvel. Så når nettene blir lange og kulda setter inn, er det all grunn til å vurdere hvordan WISE kan bidra til en bedre hverdag for alle.

WISE varsler deg når skinnhelsen er i ferd med å bli redusert, og er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte: Slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere.

Nyhet

Aquabyte luseprognose

Avlusing er kostbart, påvirker fiskens vekst og har konsekvenser for fiskens velferd. Med luseprediksjon-verktøyet i…
keyboard_arrow_up