Aquabyte WEIGTH – Kontinuerlige vektmålinger gir mer kunnskap

Aquabyte WEIGHT leverer daglige vektmålinger ved å kontinuerlig ta bilder av fisk. Smarte algoritmer gir aggregerte, nøyaktige gjennomsnittsmålinger tilgjengelige for deg. Du får også daglig vektmåling, K-faktor og SGR med høy nøyaktighet. Dette lar deg daglig følge nøye med på fiskens vekt og vektutvikling ved bruk av individuelle fiskemålinger. Resultatet er bedre kontinuerlig kunnskap om fiskens vekst og ytelse, som gir forbedrede produksjonsbeslutninger og – planlegging.

Verdi for deg

  • Kontinuerlig vektmålinger av fisk i sanntid basert på individuelle målinger
  • K-faktor for tidligere indikasjon på sykdom eller taperfisk
  • Daglig SGR for å daglig kunne følge med fiskens vekst
  • Bedre daglig kunnskap om fiskens vekt og ytelse
  • Bedre produksjonsbeslutninger og  -planlegging
  • Beregning av stående biomasse 
  • Beregning av FCR og effekt av ulike typer fôr- og fôringsstrategier
vekstgraf

OMFATTENDE kundestøtte og konsulenthjelp

Vi tilbyr alle kunder omfattende oppfølging og kundestøtte. For oss er det viktig at du får nytte av våre produkter, og kan ta de i bruk på en slik måtte at det skaper verdi.

Spørsmål og svar om maskinlæring

Meny