Automatisk lusetelling

Vår automatiske lusetelling (ALC) overvåker og teller lusenivåene helt uten fysisk håndtering av fisk. Bruk av ALC erstatter behovet for manuell telling av lakselus på lokaliteten, og ALC lusetall kan brukes for ukentlig rapportering til Mattilsynet, følge trender over tid og oppdage endringer i lusenivåer tidlig. Dette gir bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger og iverksette målrettede tiltak for bekjempelse av lakselus.

Verdi for deg

  • Nøyaktig daglig telling av lakselus i ulike livsstadier
  • Daglig oversikt over trender og utvikling av lusesituasjonen
  • Pålitelig effektmåling i sanntid av preventive tiltak og avlusninger
  • Mindre håndtering og stress av fisken

Scoring av Velferdsindikatorer

Databaserte beslutninger for økte inntekter

Vår velferdsindikatorscore overvåker tatt bilder, for å identifisere og rangere observerbare velferdsindikatorer (OWI’s). Poengsystemet er basert på Fishwell Vi overvåker, identifiserer og rangerer alle observerbare velferdsindikatorer (OWI’s) med vår platform. OWI løsningen gir den en løpende overvåkning av velferds-status i merden. Dette reduserer både risikoen for redusert velferd, og risikoen for nedklassing på grunn av dårlig velferd. Her får du også informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger på alle sentrale velferdsindikatorer slik at effektivitet og inntekter økes.

Verdi for deg

  • Kunnskap om fiskens velferdsstatus for å kunne holde denne på et kontinuerlig høyt nivå
  • Reduserer risiko for dødelighet
  • Reduserer risiko for nedklassifisering
  • Økt verdiskapning

Vi har i utviklingen av denne løsningen arbeidet sammen med Havforskningsinstituttet. Dette har resultert i en metode som er i henhold til fishwell standarden, der vi overfører «manuell» skåring av fisk til bildebasert skåring. Basert på dette samarbeidet har vi utviklet en skåringsguide for bildebasert dokumentasjon av velferd.

OMFATTENDE kundestøtte og konsulenthjelp

Vi tilbyr alle kunder omfattende oppfølging og kundestøtte. For oss er det viktig at du får nytte av våre produkter, og kan ta de i bruk på en slik måtte at det skaper verdi.

Spørsmål og svar om maskinlæring

Meny