Innhøsting på det mest verdifulle tidspunktet

Før slakt kan du generere gjennomsnittsvekt og vektfordeling, K-faktor for den gjennomsnittlig vektfordelingen og spesifikk vekst-hastighet for fisken som skal slaktes. Dermed får du informasjon for forbedret planlegging og beslutninger før slakting, samt forbedret biomassekontroll og viktig kunnskap for å planlegge slakting på det mest verdifulle tidspunktet.

Verdi for deg

  • Informasjon og kunnskap for bedre slakte og salgsplanlegging 
  • Gjennomsnittsvekt 
  • Vektfordeling
  • K-faktor på gjennomsnittlig vektfordeling
vekstfordeling

OMFATTENDE kundestøtte og konsulenthjelp

Vi tilbyr alle kunder omfattende oppfølging og kundestøtte. For oss er det viktig at du får nytte av våre produkter, og kan ta de i bruk på en slik måtte at det skaper verdi.

Spørsmål og svar om maskinlæring

Meny