Oppdrettere kan redusere antall avlusinger

Med daglige automatiske lusetellinger og ukentlige luseprognoser gjør Aquabytes digitaldrevne oppdrettsteknologi det mulig for kundene å redusere antall behandlinger i løpet av produksjonsperioden.

– For våre brukere er stor forskjell på å ha manuelle lusetellinger én gang i uken og å få daglige oppdateringer fra Aquabyte-systemet. Dette gjelder spesielt i de periodene hvor lusesituasjonen endrer seg raskt. Da er det ikke godt nok å basere avgjørelser om dyre lusebehandlinger på tall som er seks-syv dager gamle, sier Gunnar Berg, Product & Quality Manager og «luseekspert» i Aquabyte.

Aquabyte-systemet bruker kamera i merden og en kombinasjon av kunstig intelligens og maskinlæring til å telle lus automatisk. Automatisk lusetelling sparer oppdrettere for arbeid og gir i tillegg daglige lusetall som er mer nøyaktige sammenlignet med ukentlig manuell telling.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at de har færre avlusinger i løpet av produksjonsperioden etter å ha tatt i bruk Aquabyte.

To ukers luseprognose

I tillegg til daglige lusetall får brukerne også luseprognoser fra Aquabyte-systemet. Kort forklart informerer systemet om det er sannsynlig eller ikke at lusetallene vil overstige Mattilsynets tillatte grense. Prognosene er for én og to uker frem i tid. Grenseverdien kan settes til enten 0,2 eller 0,5 avhengig av sesong og gjeldende krav.

– Med daglige automatiske lusetellinger og pålitelige prognoser får oppdretterne innsikten de trenger for å ta gode avgjørelser om og når det skal gjennomføres lusebehandlinger. Tilbakemeldingene fra våre kunder er at de har færre avlusinger i løpet av produksjonsperioden etter å ha tatt i bruk Aquabyte, sier Gunnar.

Store utgifter knyttet til lusebehandling

Gunnar Berg, Product & Quality Manager i Aquabyte

I tillegg til høye kostnader for selve lusebehandlingen kommer det også andre økonomiske faktorer som må tas med når regnestykket skal gjøres opp: Før lusebehandlingen må fisken sultes. I etterkant går det tid før fisken får appetitten tilbake og spiser normalt igjen. Lusebehandling gir også mer skader og høyere dødelighet.

– En del fisk dør som en direkte eller indirekte konsekvens av avlusingen. I tillegg er det tapt tilvekst. Det ser vi klart på vektdataene som Aquabyte-systemet leverer til våre kunder. Fisk som går gjennom en lusebehandling vokser mindre og senere. Det kan være snakk om opptil 100 gram per fisk på en behandling. Med 100.000 fisk i hver merd er det mye tapt tilvekst, sier Gunnar, og fortsetter:

– Regner vi med alle kostnadene knyttet til avlusing, kan én behandling mindre dekke inn investeringen i vårt system. Og da har vi ikke tatt med de andre gevinstene Aquabyte-systemet gir kundene gir i form av økt forutsigbarhet og bedre fiskevelferd.

Utfordringene kommer til å stå i kø når vi går mot varmere tider og økt vanntemperatur.

Lusetall kan eksplodere på kort varsel

Gunnar er utdannet havbruksbiolog. I tillegg har han jobbet som manuell luseteller i flere år før han kom til Aquabyte. Dette har gitt Gunnar bred erfaring og inngående kunnskap om luseutfordringene som oppdrettere står overfor.

– Utfordringene kommer til å stå i kø når vi går mot varmere tider og økt vanntemperatur. I denne perioden kan lusetallene eksplodere på kort varsel. Med vårt system får oppdretterne kontinuerlig informasjon om hva som skjer i merden nå, og prognoser på hva som sannsynligvis kommer til å skje fremover. Da kan de ta riktige avgjørelser om lusebehandlinger basert på kunnskap og innsikt, og ikke antagelser, avslutter Gunnar.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up