Vi må bygge tillit mellom data og erfaring

– Faktabasert innsikt er nøkkelordene her, sier CDO Trond Kathenes i Grieg Seafood. – Og vi må få en bedre forståelse for samspillet mellom fisk og miljø. Reisen frem mot datadrevne og autonome oppdrettsanlegg tar lenger tid enn mange har forestilt seg. Og den har flere interessante dimensjoner.

–  Kompleksiteten i den biologiske produksjonen er utfordrende. Mange faktorer opptrer samtidig og representerer et univers vi er nødt til å håndtere med fakta som verktøy. Forholdene i de ulike merdene endres fra år til år, og det tar lang tid å få verifisert en hypotese. Produksjonssyklusen er jo mellom 12 og 18 måneder i sjø, så både temperatur, strøm og nedbør spiller inn. Et komplekst samspill, men vår visjon står fast, selv om reisen tar litt lenger tid. 

Bygge tillit mellom data og erfaring 

– Et annet samspill som er uhyre interessant er å skape synergier mellom den faktabaserte og den erfaringsbaserte kapitalen. Med andre ord; vi må bygge tillit mellom data og erfaring. Får man til dette, kan vi åpne mange dører. Ofte kan man oppleve en uheldig energilekkasje her når det oppstår uenigheter om hvordan dette samspillet kan optimaliseres. I bransjen vår kreves det helhetlige tilnærminger og det er det mange, kanskje spesielt på leverandør-siden, som må forstå.

En ufattelig spennende reise og lærekurve

Hvordan ser fremtidens oppdrettsanlegg ut?

– Først må vi finne ut av hvor det faktisk er. På land? Er det lukket eller semilukket? Ligger det nær kysten eller ute i havet? Jo større distansene er, jo mer autonome må de være. Helt autonome anlegg krever enorme investeringer. I tillegg må vi få stålkontroll på tilsyn, infrastruktur og biologi-siden. Maskinlæring og kunstig intelligens vil lære oss mye i tiden som kommer; bevegelser og adferd, tidlig tegn på nedsatt helsetilstand, etc. 

– Dette er en bratt lærekurve for begge leire; både data og erfaring. Hos Grieg har vi kommet langt, og har eksempelvis satt sammen mange gode analysesett. Vi sitter på samme side av bordet og alle ser nye sammenhenger når dialogen er god. 

Viktige prioriteringer og nye hypoteser

– Vi trenger mer kunnskap om de til enhver tid biologiske forholdene for fiskevelferden i merden. Vi snakker om hypoteser, datainnsamling og samvirke. Derfor må vi lære mer om samspillet mellom det som har foregått i ferskvannsfasen og det som skjer i sjøvannsfasen. Hvilke rammebetingelser i ferskvann som påvirker hvordan fisken klarer seg i sjø. 

Tilsvarende ser vi at fiskens genetikk har stor betydning for fiskens respons på oppvekst-vilkårene vi tilbyr den.

– Datasettene vi analyserer er viktige for å kunne optimalisere og lære mer. Da vil noen få bekreftet sin magefølelse, mens andre får en åpenbaring. Funn i datasettene kan også peke i motsatt retning av de erfaringsbaserte hypotesene. 

I slike scenarios er det viktig med tett og godt samarbeid mellom dataanalyse og erfaringsbasert kompetanse.

Hvordan endrer digitaliseringen Grieg Seafoods leverandørerportefølje; får dere et nytt sett av samarbeidspartnere?
– Ja. Vi ser at nye programvare-leverandørene og aktører på sensor-siden har kommet direkte inn på rett nivå når det gjelder åpen teknologi, mens etablerte leverandører fort kan slite med teknisk gjeld, og derav risikerer å bli ‘disrupted’. Dette går sakte men sikkert opp for bransjen, og det er flott å se at nye selskaper med mindre teknologisk gjeld nå posisjonerer seg. Næringen vår befinner seg i en brytningstid, og vi ser etter dem som kan spille oss gode et mulighetsvindu for nye hypoteser.

Med et slikt bakteppe; hvilke kvaliteter leter dere etter hos en leverandør?

– Vi ser etter dem som evner å spille oss gode, og fronte vår næring med en ydmykhet i forhold til den kompleksiteten vi står ovenfor. Her tror vi ikke på noen kjappe løsninger. Våre samarbeidspartnere må forstå kompleksiteten og møter oss på den banehalvdelen som betyr jobbing skulder ved skulder. Aquabyte har en verdifull akvakulturell bakgrunn. De evner å kombinere erfaring med datafangst, og kommuniserer godt med både merdkanten og de som dypdykker i algoritmene. Vi leter etter samarbeidspartnere som kan møte oss på vår arena, og matcher vår dybdekompetanse. 

– Vi er på jakt etter langsiktige samarbeid som bidrar til å gjøre hele verdikjeden på vår side god. Hjelpe oss til å bli ‘best in class’, og da er partnerrollen viktig. De som har ansvaret for datafabrikker i skyen eller dataapplikasjoner, må forstå dette. Bransjen vår består av mange både store og små aktører – med ulike kapasiteter. Vi leter etter dem som virkelig har fått øynene opp for verdien av data, og som parallelt med en tung faglig diskusjon nede i algoritmene, behersker den praktiske tilnærmingen. Å komme med et kamera er ikke nok. Aquabyte har forstått dette og er på den ballen. 

– Samarbeid handler om ydmykhet; hvor gode vi er i forhold til hverandre. Sammen må vi søke å bli bedre hele tiden. Vårt inntrykk er at denne kulturen er til stede hos Aquabyte.

Nyhet

Aquabyte luseprognose

Avlusing er kostbart, påvirker fiskens vekst og har konsekvenser for fiskens velferd. Med luseprediksjon-verktøyet i…
keyboard_arrow_up