SUNN OG LØNNSOM PRODUKSJON AV FISK

Produkter

Fiskeoppdrettere trenger nye beslutningsverktøy for å ta ut det fulle potensialet i produksjonen, redusere kostnadene og forbedre inntektene.

Aquabyte legger til rette for bruk av data som grunnlag for både fiskevelferd og optimalisering av produksjon og automatisert fiskeoppdrett. Sammen med oppdrettere utvikler vi autonome enheter som styrer produksjonen i merden og leverer de beslutningsverktøyene næringen trenger.

Den største fordelen med Aquabyte-plattformen og dataene vi produserer er det helhetlige synet på fiskevelferd og vekst. Å kombinere innsikt fra våre velferdsdata med vekst og fôringsytelse, gir unik informasjon om status for fiskegruppen, og det hjelper deg med å ta bedre og databaserte beslutninger.

Å benytte disse dataene daglig hjelper oss å forstå trender og hendelser bedre, og gjør oss i stand til å handle raskere med høyere kvalitet. Produkt-tilbudet består av flere programvarepakker som støttes av vårt alt-i-ett-kamera-plattform i tillegg til en vinsj for enkel og effektiv betjening.

AQUABYTE

Platform

Plattformen hjelper med å optimalisere produksjon og fortjeneste ved hjelp av både maskinvare og en rekke programvareløsninger.

AQUABYTE

Sales planner

Kritisk kunnskap for bedre beslutninger når det gjelder innhøsting, biomassekontroll og timing.

vekstfordeling
lusegraf

AQUABYTE

Welfare

Aquabyte LICE (automatisk lusetelling) og Aquabyte WISE (velferd scoring) gir deg viktig kunnskap for beslutninger om fiskens velferd.

AQUABYTE

Performance

Hver dag gjør smarte algoritmer aggregerte og nøyaktige gjennomsnittsmålinger tilgjengelige for deg.

vekstgraf
keyboard_arrow_up